Usluge

 
 • Vođenje poslovnih knjiga za tvrtke, samostalne djelatnosti i fizičke osobe koje se bave uslužnim i proizvodinim djelatnostima
 • Obračun plaća
 • Obračun honorana
 • Izrada godišnje porezne prijave
 • Usluga ePorezna, eMirovinsko
 • Izrada periodičnih i godišnjih izvještaja externih i internih korisnika
 • Zakonsko izvještavanje u skladu sa Zakonom o računovodstu, Hrvatskih standarda financijskog izvještavanja i drugim primjenjivim propisima
 • Izještavanje menadžmenta prema dogovoru i očekivanjima kljenta
 • Komunikacija sa bankama
 • Usklade sa Poreznom upravom, kupcima i dobavljačima
 • Pomoć kod otvaranje tvrtke ili obrta
 • Rješavanje administrativnih problema
 • Konzultacije i savjeti
 • Usluge nazočnosti računovođe kod Vas nekoliko dana, sati u tjednu ili mjesecu na mjestu gdje se obavljaju sve aktivnosti vezane uz vođenje poslovnih knjiga
Usluge